Img_1070

18 września 2013 roku w ramach międzynarodowego projektu Europejski Szlak Teatrów

Historycznych otwarta została nowa część Szlaku – Trasa Cesarska. Uroczystemu otwarciu

towarzyszyła konferencja prasowa w Stavovské divadlo w Pradze. Za przygotowanie Trasy

odpowiedzialny był Instytut Teatralny w Pradze.

 

Trasa Cesarska łączy najciekawsze historyczne budynki teatralne w Czechach i Austrii – dwóch państwach związanych w latach 1526–1804 unią i funkcjonujących wraz z innymi podległymi rodzinie Habsburgów ziemiami pod nazwą Monarchia Habsburgów. 

 

Trasa rozpoczyna się w Grazu, mieście dwóch najbardziej reprezentatywnych teatrów historycznych. Budynek Opery (1899) jest przykładem twórczości wiedeńskich architektów Ferdynanda Fellnera i Hermanna Helmera, którzy w latach 1870–1910 wspólnie zaprojektowali ponad 40 teatrów w całej Monarchii i Niemczech. Ich  działalność stała się synonimem architektury teatralnej tego okresu. W Grazu znajduje się również Schauspielhaus Graz – budynek-mozaika trzech wyraźnie zdefiniowanych stylów. Otwarty 1776 roku, został zniszczony i następnie odbudowany w 1823 roku.

Bogate życie teatralne w Wiedniu reprezentuje Theater an der Wien (1801) – świadek wielu ważnych wydarzeń w austriackiej historii teatru. 

Przemieszczając się w górę Dunaju, znajdujemy najstarszy zachowany teatr burżuazyjny w Austrii, obecnie Stadttheater w Grein, zbudowany przez lokalnych aktorów amatorów w 1791 roku. W pobliżu granicy z Republiką Czeską, Teatr Pałacowy (1885) w zamku Fürstenberg w Weitra wprowadza nas w świat prywatnego teatru arystokratycznego, który rozprzestrzenił się od Wiednia do pałaców w całej Monarchii.

Ciąg dalszy Trasy Cesarskiej przebiega  już na terenie Republiki Czeskiej również bogatej w budynki arystokratycznych teatrów. Prawdziwą perełką jest Teatr Zamkowy (1768) w Czeskim Krumlowie, zachowany w idealnym stanie z oryginalnym wyposażeniem scenicznym, rekwizytami i kostiumami.

W renesansowym pałacu w Litomyšlu znajduje się drugi najstarszy Teatr Pałacowy (1798) na terenie obecnych Czech. Tu można podziwiać zbiór scenografii tworzonych przez Józefa Platzera, słynnego wiedeńskiego teatralnego malarza.

Pałac Kačina, zbudowany w latach 1806–1822, wraz z teatrem pałacowym otwartym w 1851 roku, jest jednym z najpiękniejszych klasycystycznych budynków w Czechach. Z kolei teatr w pałacu w Mnichovie Hradiště zawdzięcza swoje istnienie spotkaniu trzech cesarzy Świętego Przmierza (austriackiego cesarza Franciszka I, rosyjskiego cara Mikołaja I i pruskiego następcy tronu Fryderyka Wilhelma) w 1833 roku. Tutaj również zachowała się znaczna liczba oryginalnego wyposażenia scenicznego i kostiumów.

Ostatnim punktem Trasy Cesarskiej jest najstarszy działający teatr zawodowy w kraju, Stavovské divadlo (1783/1859) w Pradze, symbol bogatej tradycji teatru czeskiego i niemieckiego w XVIII i XIX wieku.

 

Przypominamy, że polskie teatry wspólnie z teatrami na Litwie, Łotwie i w Estonii utworzą Trasę Bałtycką, której otwarcie zaplanowane jest na I połowę 2015 roku. Za przygotowanie Trasy Bałtyckiej odpowiedzialny jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

 

Osoby zainteresowane Trasą Cesarską mogą się kontaktować z koordynatorami pod adresem mailowym: erht@theatre.cz

Więcej o samym projekcie można przeczytać na stronie www.europeanroute.info