O projekcie

Europejski Szlak Teatrów Historycznych... to międzynarodowy projekt realizowany w latach 2012–2017 przy współudziale 16 instytucji kultury z 12 krajów Europy. Głównym koordynatorem przedsięwzięcia jest PERSPECTIV - Stowarzyszenie Teatrów Historycznych w Europie, natomiast współorganizatorami:

 • Ajuntamiento de Almagro
 • Comune di Sabbioneta
 • Deutsches Theatermuseum
 • Institut uměni – Divadelní ústav
 • Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
 • Kunsthistorisches Museum... Österreichisches Theatermuseum
 • Muzej Hvarske Baštine
 • Slovenski Gledaliski Muzej
 • Stadt Hanau
 • Stiftelsen Drottningholms Slottsteater
 • Teatermuseet i Hofteatret
 • Teatr Wielki – Opera Narodowa/ Muzeum Teatralne
 • The Theatre Trust
 • Victoria and Albert Museum Theatre & Performance Collection

Zadaniem projektu jest wytyczenie 11 szlaków zwiedzania historycznych teatrów w Europie. Każda trasa będzie składała się z 9–12 obiektów, wzniesionych minimum 100 lat temu, jednolitych w stylu wewnątrz i na zewnątrz oraz nadal funkcjonujących jako teatry. W ramach projektu otwarte zostaną następujące drogi:

W ramach projektu przygotowywana jest również mobilna wystawa Historia Europy opowiedziana przez swoje teatry oraz internetowa baza historycznych budynków teatralnych. Zostanie ona zbudowana w oparciu o już istniejące zasoby zgromadzone podczas realizowania projektu Architektura teatralna w Środkowej Europie

CEL PROJEKTU Celem przedsięwzięcia jest zaproponowanie alternatywnego sposobu zwiedzania Europy. Budynki teatralne Europejskiego Szlaku Teatrów Historycznych to nie tylko doskonałe przykłady architektury różnych epok, ale niejednokrotnie miejsca, które były świadkami ważnych wydarzeń historycznych.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego odpowiedzialny jest za przygotowanie Trasy Bałtyckiej obejmującej historyczne budynki teatralne w krajach takich jak: Polska, Litwa, Łotwa i Estonia.

Strona międzynarodowa projektu www.europeanroute.info


Projekt Europejski Szlak Teatrów Historycznych realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Patronami projektu po stronie polskiej są: