2
Autor: KP Źródło: "Wiadomości Turystyczne" nr 13

Europejski Szlak Teatrów Historycznych ma za cieśnić więzi pomiędzy turystyką, kulturą i historią.

 

Polska włącza się w projekt Europejskiego Szlaku Teatrów Historycznych. Projekt, którego realizacja jest przewidziana na lata 2012–2017 powstaje przy współudziale instytucji kultury z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Szwecji, Polski, Wielkiej Brytanii, Czech, Chorwacji i Włoch. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Teatrów Historycznych w Europie Perspectiv. Łączny koszt projektu to 2,48 mln euro. Agencja Unii Europejskiej finansuje projekt w 49,65 proc. na kwotę 1,23 mln euro.

Główną  ideą  jest wytyczenie 11 szlaków zwiedzania historycznych teatrów w Europie. Każda trasa będzie składała się z 9–12 obiektów, wzniesionych w latach 1500–1918, jednolitych w stylu wewnątrz i na zewnątrz oraz nadal funkcjonujących jako teatry. – Projekt już otrzymał grant z Programu Kultura i działa przy częściowym wsparciu Komisji Europejskiej. – Informuje Monika Jarzyna z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

– Zabytkowe  budynki  teatralne mają ogromne znaczenie jako dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne. Forma gmachów  teatrów świadczy o jedności Europy, a jednocześnie pokazuje różne regionalne lub krajowe cechy. Komisja Europejska z zadowoleniem przy jęła pomysł utworzenia Europejskiego Szlaku Teatrów Historycznych i będzie go wspierała poprzez program Kultura – mówiła Androulla Vassiliou, komisarz Unii Europejskiej ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży podczas konferencji w Wiedniu, która odbyła się w dniach 11–13 kwietnia 2013 r.

Czytaj