Poprwka_wt
Autor: Marlena Semczyszyn Źródło: "Wiadomości Turystyczne" nr 10

 

Teatr Słowackiego w Krakowie i Teatr Stanisławowski w Warszawie mogą się znaleźć na liście 12 obiektów, które bę­dą atrakcjami międzynarodowego Euro­pejskiego Szlaku Teatrów Historycznych. Trasa Bałtycka to nowatorski projekt promocji państw poprzez zwiedzanie obiektów związanych ze sztuką teatralną.

Trasa będzie prowadziła po krajach bałtyckich, czyli Polsce, Litwie, Esto­nii i Łotwie. Na razie trwają prace nad przygotowaniem całego projektu. Wia­domo, że w naszym kraju aż dziewięć obiektów może trafić na listę Trasy Bał­tyckiej. Trwają ustalenia, jakie zabytki znajdą się w tym gronie, brane są pod uwagę m.in. Teatr im. Juliusza Słowac­kiego w Krakowie, Teatr Stanisławowski w Warszawie i Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

Chociaż otwarcie Trasy Bałtckiej za­planowane jest dopiero za rok, na wio­snę 2015 r., to już teraz trwają intensywne przygotowania do jej uru­chomienia. Utworzona została witryna www.balticroute.instytut-teatralny.pl, mająca za zadanie promocję inicjatywy utworzenia trasy. Na szlaku mają się znaleźć obiekty, które powstały do 1918 r. Ich styl na zewnątrz i wewnątrz musi być spójny, a sam teatr otwarty dla zwie­dzających niezależnie od odbywających się przedstawień. W Polsce aż dziewięć ze zgłoszonych obiektów spełnia zało­żenia projektu, po trzy na Łotwie i w Estonii oraz jeden na Litwie, jednak na trasie szlaku może znaleźć się tylko 12 z nich. Za realizację przedsięwzięcia od­powiada Instytut Teatralny im. Zbignie­wa Raszewskiego w Warszawie. Monika Żytkowiak, koordynatorka projektu, zaznacza, że na razie nie wiadomo, któ­re z teatrów ostatecznie zostaną wybra­ne. - Jesteśmy na etapie zbierania wszelkich informacji i materiałów o bu­dynkach z myślą o powstającej bazie da­nych i drukach promujących Trasę Bałtycką - dodaje Żytkowiak.

Celem przedsięwzięcia jest zapropo­nowanie alternatywnego sposobu zwie­dzania Europy oraz zwiększenie zainteresowania historią teatrów. Euro­pejski Szlak Teatrów Historycznych to międzynarodowy projekt realizowany w latach 2012–2017 przy wsparciu finan­sowym Komisji Europejskiej, w którym uczestniczy 16 instytucji kultury z 12 krajów Europy.

 

Czytaj