Artyku%c5%82_9
Źródło: strona internetowa Sztuki Architektury

Komisarz Unii Europejskiej z zadowoleniem przyjmuje nową inicjatywę. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego koordynatorem narodowym w nowym projekcie europejskim.

Organizatorzy i uczestnicy nowej inicjatywy ogólnoeuropejskiej zatytułowanej Europejski Szlak Teatrów Historycznych spotkali się w Wiedniu w dniach 11–13 kwietnia 2013 na konferencji i spotkaniach, będących jednym z etapów przygotowań do projektu realizowanego przez najbliższe cztery lata. Instytut Teatralny reprezentowały Dorota Buchwald i Monika Jarzyna, koordynatorki projektu. Uczestnicy z dwunastu krajów Europy, podczas obrad skupili się na zagadnieniach dotyczących wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i sposobach przypomnienia o nim wszystkim mieszkańcom Europy.

Podczas wiedeńskiej konferencji w Palais Auersperg poruszono między innymi zagadnienia związane z rolą muzeów teatralnych w Europie oraz turystyką kulturową w Europie. Próbowano także odpowiedzieć na pytania co jest europejskiego w europejskim teatrze i co jest europejskiego w europejskiej architekturze teatralnej.

Otwierając konferencję, komisarz Unii Europejskiej ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, Androulla Vassiliou, podkreśliła, że Unia Europejska to nie jest zbiór zasad i instytucji, lecz ciągły proces zależny od wszystkich ludzi mieszkających w Europie, kształtujących teraźniejszość i tym samym przyszłości. Tworzony Europejski Szlak Teatrów Historycznych jest częścią tego procesu. Zabytkowe budynki teatralne mają ogromne znaczenie, jako dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne. Forma gmachów teatrów świadczy o jedności Europy, a jednocześnie pokazuje różne regionalne lub krajowe cechy. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła pomysł utworzenia Europejskiego Szlaku Teatrów Historycznych i będzie ją wspierać poprzez program Kultura – stwierdziła pani Vassiliou.

W imieniu rządu austriackiego uczestników z dwunastu krajów powitał Minister Handlu, dr Reinhold Mitterlehner. Podkreślił on, że aspekt turystyczny Europejskiego Szlaku Teatrów Historycznych jest dużą zaletą dla miasta, w którym znajduje się historyczny teatr. Jednocześnie wspomniał, że jesienią 2013 roku, otwarta zostanie nowa część Szlaku – Droga Cesarska (Emperor Route), ukazująca bogactwo architektury teatralnej Austrii i Czech.

Europejski Szlak Teatrów Historycznych
Europejski Szlak Teatrów Historycznych to międzynarodowy projekt realizowany w latach 2012–2017 przy współudziale instytucji kultury z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Szwecji, Polski, Wielkiej Brytanii, Czech, Chorwacji i Włoch. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Teatrów Historycznych w Europie PERSPECTIV.

Zadaniem projektu jest wytyczenie 11 szlaków zwiedzania historycznych teatrów w Europie. Każda trasa będzie składała się z 9–12 obiektów, wzniesionych w latach 1500–1918, jednolitych w stylu wewnątrz i na zewnątrz oraz nadal funkcjonujących jako teatry.

Celem przedsięwzięcia jest zaproponowanie alternatywnego sposobu zwiedzania Europy. Budynki teatralne Europejskiego Szlaku Teatrów Historycznych to nie tylko doskonałe przykłady architektury różnych epok, ale niejednokrotnie miejsca, które były świadkami ważnych wydarzeń historycznych.

W ramach projektu uruchomiona zostanie internetowa baza danych prezentująca wszystkie istniejące historyczne budynki teatralne, a także powstanie objazdowa wystawa zatytułowana „Historia Europy – opowiedziana przez swoje teatry”.

Instytut Teatralny w ramach projektu jest koordynatorem powstania Trasy Bałtyckiej (Baltic Route).

Więcej na: instytut-teatralny.pl/projekty

Czytaj