Okladkaspotkania_7-8_2013_okladka
Źródło: "Spotkania z Zabytkami" nr 7/8

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w latach 2008–2011 uczestniczył w międzynarodowym projekcie Theatre Architecture m Central Europę, którego głównym celem było zaprezentowanie wiedzy na temat architektury teatralnej w Europie Środkowej. W ramach projektu powstała publikacja, wystawa i interneto­wa baza architektury teatralnej. W 2012 r. Instytut przystąpił do kolejne­go międzynarodowego projektu związa­nego z architekturą teatralną: European Route of Historic Theatres (Europejski Szlak Teatrów Historycznych). Realizo­wany będzie do 2016 r. przy współudzia­le instytucji kultury z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Szwecji, Polski, Wielkiej Bryta­nii, Czech, Chorwacji i Włoch. Jego ce­lem jest zaproponowanie alternatywne­go sposobu zwiedzania Europy poprzez wytyczenie 11 szlaków poznawania hi­storycznych teatrów.

Czytaj