Artyku%c5%82_1
Autor: Wojciech Duch Źródło: strona internetowa Historia.org.pl

Europejski Szlak Teatrów Historycznych (European Route of Historic  Theatres)  to  europejski  projekt,  który  ma  zostać zrealizowany w latach 2012–2016 przy współudziale instytucji kultury z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Szwecji, Polski, Wielkiej Brytanii, Czech, Chorwacji i Włoch.

Celem przedsięwzięcia jest zaproponowanie alternatywnego sposobu zwiedzania Europy. Budynki teatralne Europejskiego Szlaku Teatrów Historycznych to nie tylko doskonałe przykłady architektury różnych epok, ale niejednokrotnie miejsca, które były świadkami ważnych wydarzeń historycznych.

Zadaniem projektu jest wytyczenie 11 szlaków zwiedzania historycznych teatrów w Europie. Każda trasa będzie składała się z 9–12 obiektów, wzniesionych minimum 100 lat temu, jednolitych w stylu wewnątrz i na zewnątrz oraz nadal funkcjonujących jako teatry.

W 2007 r. powstała pierwsza, niemiecka trasa – German Route. Następnie utworzono Nordic Route, Channel Route i Italian Route. W 2013 r. ma zostać otwarta nowa trasa o nazwie Emperor Route obejmująca budynki teatralne na terenie Czech, Słowacji, Austrii i Węgier.

Kolejnymi – ich realizację przewidziano do 2016 r. – będą Adriatic Route, French Route, Baltic Route (za nią odpowiedzialna jest strona polska), Iberia Route, Alpine Route i Black Sea Route.

Koordynatorem  przedsięwzięcia  jest  Stowarzyszenie  Teatrów Historycznych w Europie PERSPECTIV. Po stronie polskiej za projekt będzie odpowiedzialny Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (instytut-teatralny.pl).

Strona internetowa projektu: perspectiv-online.org

Czytaj