Artyku%c5%82_4
Źródło: strona internetowa Architektura.info

Budynki teatralne Europejskiego Szlaku Teatrów Historycznych to nie tylko doskonałe przykłady architektury różnych epok, ale niejednokrotnie miejsca, które były świadkami ważnych wydarzeń historycznych.

Pokazuje to, właśnie realizowany, międzynarodowy projekt – Europejski Szlak Teatrów Historycznych.

 

Istota projektu

Całość będzie się składać z 11 szlaków, porządkujących możliwości zwiedzania historycznych teatrów w Europie. Każda trasa będzie składała się z 9–12 obiektów, wzniesionych w latach 1500–1918, jednolitych w stylu wewnątrz i na zewnątrz oraz nadal funkcjonujących jako teatry.

Jesienią 2013 roku, otwarta zostanie nowa część Szlaku – Droga Cesarska (Emperor Route), ukazująca bogactwo architektury teatralnej Austrii i Czech.

W ramach projektu uruchomiona zostanie także internetowa baza danych prezentująca wszystkie istniejące historyczne budynki teatralne, a także powstanie objazdowa wystawa zatytułowana „Historia Europy – opowiedziana przez swoje teatry”.

 

O projekcie

Europejski Szlak Teatrów Historycznych to międzynarodowy projekt, który realizowany będzie w latach 2012–2017 przy współudziale instytucji kultury z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Szwecji, Polski, Wielkiej Brytanii, Czech, Chorwacji i Włoch. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Teatrów Historycznych w Europie PERSPECTIV. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej z Programu Kultura. Instytut Teatralny w ramach projektu jest koordynatorem powstania Trasy Bałtyckiej (Baltic Route).

 

Wydarzenia w Wiedniu

Jednym z etapów Europejskiego Szlaku Teatrów Historycznych była konferencja w Wiedniu, która odbyła się w w dniach 11–13 kwietnia 2013. Polski Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego reprezentowały Dorota Buchwald i Monika Jarzyna, koordynatorki projektu.

Uczestnicy z dwunastu krajów Europy, podczas obrad skupili się na zagadnieniach dotyczących wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i sposobach przypomnienia o nim wszystkim mieszkańcom Europy.

Poruszono między innymi zaganienia związane z rolą muzeów teatralnych w Europie oraz turystyką kulturową w Europie. Próbowano także odpowiedzieć na pytania co jest europejskiego w europejskim teatrze i co jest europejskiego w europejskiej architekturze teatralnej.

Otwierając konferencję, komisarz Unii Europejskiej ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, Androulla Vassiliou, podkreśliła, że Unia Europejska to nie jest zbiór zasad i instytucji, lecz ciągły proces zależny od wszystkich ludzi mieszkających w Europie, kształtujących teraźniejszość i tym samym przyszłości. Tworzony Europejski Szlak Teatrów Historycznych jest częścią tego procesu. Zabytkowe budynki teatralne mają ogromne znaczenie, jako dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne. Forma gmachów teatrów świadczy o jedności Europy, a jednocześnie pokazuje różne regionalne lub krajowe cechy.

Czytaj