March__18_-_interview_in_1st_programme_of_polish_radio
Autor: Michał Montowski Źródło: Polskie Radio - Euranet Plus - Kulturalna Europa

Europejski Szlak Teatrów Historycznych to międzynarodowy projekt realizowany w latach 2012-2016 przy współudziale instytucji z: Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Wlk. Brytanii, Szwecji, Polski, Czech, Chorwacji, a koordynatorem jest Stowarzyszenie Teatrów Historycznych w Europie PERSPECTIV. Zadaniem projektu jest wytyczenie 11 szlaków zwiedzania historycznych teatrów w Europie, wzniesionych minimum 100 lat temu, jednolitych w stylu wnętrz i na zewnątrz oraz nadal funkcjonujących. Celem jest zaproponowanie alternatywnego sposobu zwiedzania Europy - eksponującego jej dziedzictwo kulturowe.

Polska należy do Szlaku Bałtyckiego. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego opracowuje ten szlak obejmujący Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Oczywiście chodzi także o współpracę w ogromnej bazie danych w Internecie wraz z opisami, dokumentacją, mapami, rycinami, biogramami itp. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. O szczegółach mówią: Dorota Buchwald - dyrektor Instytutu Teatralnego im. Z.Raszewskiego oraz Monika Żytkowiak - manager projektu.

Czytaj